strona główna nagroda laureaci cel i misja  regulamin kapituła zgłoszenia  wydarzenia kontakt 
 Województwo Świętokrzyskie ma aspiracje bycia regionem zaliczanym do tzw. Polski A w związku z czym podejmowane są liczne działania w kierunku szybkiego awansu cywilizacyjnego regionu. Prowadzi się wiele inwestycji mających ten awans przyśpieszyć lub zapewnić. Często jednak działania te pomniejszają znaczenie niezwykle cennych zasobów przyrodniczych woj. świętokrzyskiego. Zdarza się, że postęp odbywa się kosztem procedur, zasad i ze szkodą dla środowiska, która to szkoda zawsze ostatecznie jest szkodą człowieka.

Obecnie w naszym regionie brak przejrzystego systemu niezależnych ocen eksperckich działań inwestycyjnych. Powołanie regionalnej nagrody ekologicznej ma na celu promowanie tych działań, które powinny być wzorem i przykładem przy planowaniu, podejmowaniu i realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju województwa. Nagroda ma być też narzędziem podnoszącym rangę Prawa Ochrony Przyrody i Środowiska, które zbyt często traktowane jest jako zło konieczne i przeszkoda a nie jako pełnoprawny kodeks regulujący ważne aspekty życia społecznego.

Ponadto Nagroda chce wspierać te działania inwestycyjne, badawcze i ochroniarskie, które promują region świętokrzyski jako przyjazny dla rozwoju turystyki przyrodniczej.
Nagroda ma być przyznawana raz w roku przez możliwie długi okres.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach.
 zobacz więcej

 

Nagrody 2015
Przyjmowanie zgłoszeń rusza 1.06.2015 i potrwa do 20.10.2015 Zgłoszenia.
Nagrody 2014
Nagrody 2014 przyznane! zobacz więcej
 Nagrody 2013
Nagrody 2013 przyznane! zobacz więcej
 

Budowa strony dofinansowana ze środków programu "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie Inkubator Trzeciego Sektora" realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacja Przez Internet oraz ze środków Mazowiecko-świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego

 
Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.